Vandløbets tilstand

Dårlig
Ringe
Moderat
God
Høj

Kilde: DTU Aqua